Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (2024)

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (1)Humble Homemade HifiHumble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (2)Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (3)

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (16)

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (17)Custom Luidspreker Ontwerp

Een van de activiteiten van Humble Homemade Hifi is het ontwerpen en produceren van op maat gemaakte luidsprekers van zeer hoge kwaliteit. Met meer dan 40 jaar ervaring in luidspreker design, akoestiek en interieurarchitectuur, is Humble Homemade Hifi in staat om oplossingen te vinden voor degenen die op zoek zijn naar iets unieks, iets dat op maat, conform uw specificaties is gebouwd en dat kan concurreren met de absolute top in high- end audio. We werken nauw samen met ervaren meubelmakers en leveranciers van zeer hoogwaardige componenten om een eindproduct te creëren dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen dat mogelijk is - precies zoals u het wilt hebben. Wij creëeren maatwerk oplossingen voor de veeleisende muziekliefhebber.

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (18) Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (19)

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (20)

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (21)

Wat onze klanten zeggen ...........

"Ik heb eindelijk de tijd gevonden om de luidsprekers af te ronden en ze aan mijn Graaf GM70 buizenversterkers te hangen. Ik moet zeggen dat ik de toename van de geluidskwaliteit en muzikaliteit die deze luidsprekers mij geven niet verwachtte. Uiteraard zijn ze nog steeds aan het inspelen op dit moment, maar zelfs nu al klinken ze helemaal ongelooflijk en zijn het de beste luidsprekers die ik ooit heb gehoord - en ik heb veel luidsprekers gehoord! Ze gaan perfect op in mijn systeem. Ik denk dat het recept van je filters een fantastische prestatie is en bedankt voor al je hulp, en het super reactief zijn op mijn vragen. Ik weet dat deze luidsprekers mij in de toekomst uren en uren van diep genot zullen geven, dus een miljoen maal bedankt. De behuizingen werden gemaakt door 4mm berken en 1mm aluminium als een composiet aan te brengen. De baffles werden gemaakt van 3 lagen van 9mm hoge dichtheid mdf met 2 lagen van 1mm aluminium tussenin en ik gebruikte zeer hoge specificatie lijm om al deze verbindingen te bereiken. Ze klinken helemaal ongelooflijk! Alle apparatuur zit op een Flexi Table Reference Plus - ook een geweldig ding. David Hall, UK."

Luidsprekers ontworpen door Humble Homemade Hifi, behuizingen gebouwd door David Hall Bespoke Furniture.

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (22) Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (23)

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (24) Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (25)

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (26)

"De Andromeda-Mk III vult moeiteloos mijn 52m2 kamer, zodanig dat de kwaliteiten van de eVe's nu kunnen worden aangewend aan een kleinere kamer. Dit compromisloos ontwerp is het dichtst bij een live uitvoering en overtreft alles wat ik heb meegemaakt in een thuissituatie. Van hoog tot laag, de muziek is evenwichtig, gedetailleerd, samenhangend en niet gekleurd. Ik kon niet om meer vragen. Bas-impact kan worden gehoord, en gevoeld in de darm - diep, strak, en goed gearticuleerd. In vergelijking met de op Scan-Speak Classic gebaseerde eVe's, hebben de Illuminator drivers meer dynamiek, duidelijkheid, openheid en fijn detail. De mate van transparantie zorgt voor betere micro-details en de fijnere nuances. De scheiding van de instrumenten is waarneembaar in orkestmuziek met betere rand omlijning dan bij mijn eVe's. De hele inspeeltijd duurde meer dan 200 uur. De Jantzen Audio Superior Z-Cap + Mundorf EVO Oil combinatie voor de grote waarde mid condensator geeft een goed uitgebalanceerd, heerlijk ruimtelijk en zeer rijk klinkende middengebied met een beeld diepte en breedte die verder reiken dan de luidsprekers. De Mundorf Supreme Silver Oil + Audyn Reference voor de tweeter produceren een verfijnde, open en luchtig hoog met een uitstekende micro detaillering dat nooit vermoeit. Het vloeiende en gladde karakter geeft een analoge rust die ervoor zorgt dat te harde en "edgy" digitale muziek ook na langdurig luisteren een genot blijft. Geen enkel gebied van het spectrum is gepronoceerd. Zang en akoestische instrumenten zijn prachtig verfijnd en luchtig. Pianomuziek komt zeer realistisch door, met een breed dynamisch bereik, "full-bodied", en open. De recente toevoeging van de Duelund Silver Bypass condensatoren op de mid en tweeter waren merkbaar in het nog meer verbeteren van de transparantie en directheid. Veel dank, Tony, voor uw geduld, expertise en het delen van uw enorme ervaring. Na het beluisteren van de B&W 801, Snell Illusions, kan ik stellen dat deze op maat ontworpen Andromeda-Mk III gemakkelijk concurreert met wereldklasse luidsprekers boven de $35k +. Ik ben nog altijd nieuwe nuances, instrumenten en details in mijn muziekcollectie aan het ontdekken. Wauw! George Vosgerichian, USA."

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (27) Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (28)

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (29)

"In één woord... "SPOOKACHTIG". En ik bedoel dat op een goede manier. Ze zijn gewoon geruisloos! Zo fijn! Deze luidsprekers van wereldklasse zijn precies zoals omschreven. Betoverend. Achtergrond: ik beschouw zelf drie referentiepunten te hebben bij het luisteren naar stereo. Ten eerste; Het aangename en muzikale geluid van systemen uit de jaren zestig (voordat de zaken exotisch begonnen te worden). Ten tweede is het dynamische geluid van de (wat ze nu noemen) Heritage Klipsch compressie hoorn-geladen luidsprekers van de jaren zeventig. En ten derde; De Infinity Reference Standard 1B luidsprekers, die ik niet kon betalen, maar ze brachten letterlijk tranen in mijn ogen. ("Cry like a Rainstorm", Linda Ronstadt. Ja, hoewel dat zo'n dertig jaar geleden was, ik herinner het me als de dag van gister. Het is nog steeds een van mijn referentiealbums). Ik heb de kenmerken van alle drie gevonden in de Andromeda MK II's. Ik ben vooral onder de indruk dat een "papieren" driver als de Scan-Speaks zo.., uhhh, exotisch kan klinken. En dynamisch - dat moeten de dubbele magneten zijn. Heel bijzonder is dat ik voor het eerst niet alleen de nauwkeurige weergave van de percussie van de stok tegen het vel van de trommel hoor, maar ik zweer ook de diepte van het geluid van resonantie door het vel. Wauw, dat heb ik nooit eerder opgemerkt! Een voorbeeld van speciale vreugde is het realisme van de vibrafoon van Lionel Hampton. Het trekt je gewoon naar binnen, visualisaties en zo. Eindelijk, en het kostte me een tijdje om dit uit te zoeken, maar er is een kwaliteit die ik de eerste maand of zo niet kon bevatten. Kort beschreven, het was alsof elk geluid, elke stem, enz. in zijn eigen kleine universum was. Nu is het ongeveer twee decennia geleden dat ik buizen apparatuur bezat, maar uiteindelijk was het dat. Deze luidsprekers geven een soort buiskwaliteit aan solid state. Toegegeven, misschien verbeeld ik me dit, of misschien is dit toch de spookachtige kwaliteit die deze sprekers uitbeelden. Kort samengevat: als ik kritisch naar de muziek luister en het bronmateriaal uit elkaar trek, kan ik dat doen, of als ik gewoon heen en weer wil bewegen met de muziek, kan ik dat ook. Zo fijn! Dus Tony, bedankt voor de hulp en advies tijdens het bouwen van de Andromeda MK II's. Met dank, Brant, USA."

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (30)

Een subwoofer voor hifi en home cinema gebruik met twee 18-inch woofers, gemonteerd op weerszijden van de kast. De woofers werken in een zogenaamde impuls gecompenseerde configuratie. Grote woofers kunnen grote hoeveelheden lucht in beweging brengen, echter de enorme mechanische krachten kunnen tegelijkertijd ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Deze twee woofers werken rug-aan-rug zodat de tegengestelde krachten elkaar compenseren en ongewenste trillingen worden geëlimineerd. De zwaar verstevigde behuizing is gemaakt van 18mm dik / 13 laags en 40mm dik / 28 laags watervast verlijmd berken multiplex, epoxy gecoat en vervolgens afgewerkt met meerdere lagen zijdeglans diepzwart spuitwerk. Het totale gewicht is 140 kg en de subwoofer wordt aangestuurd door een efficiënte 500 watt BASH plaatversterker met parametrische EQ. De bandbreedte van +/- 1 dB loopt van 14 Hz tot 37Hz met een bruikbare bandbreedte van -3dB van 13,2Hz tot 39Hz of -6 dB van 12,4Hz tot 42Hz. Let op de cd voor de grootte!

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (31)Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (32)Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (33)

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (34) Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (35)

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (36)


Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (37)Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (38)Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (41)

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Alle ontwerpen zijn vrij voor privé gebruik, commercieel gebruik is ten strengste verboden. Copyright © Humble Homemade Hifi
Humble Homemade Hifi is onderdeel van tg-acoustics KvK 37138402

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (42)

Last updated 4.3.2024

Humble Homemade Hifi - Custom Luidspreker Ontwerp (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 6136

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.